Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm
Sản phẩm

HOTLINE LIÊN HỆ

0272 377 5038

Sản phẩm

thoi-cuon-hdpe-cam

thoi-cuon-hdpe-cam

Liên hệ: 0272 377 5038

cuon-tam-pe-trang-1-1-1

cuon-tam-pe-trang-1-1-1

Liên hệ: 0272 377 5038

mang-pe-den-zin-loai-1

mang-pe-den-zin-loai-1

Liên hệ: 0272 377 5038

mang-pe-trang-size-lon-1

mang-pe-trang-size-lon-1

Liên hệ: 0272 377 5038

tui-hdpe-zin-1-1

tui-hdpe-zin-1-1

Liên hệ: 0272 377 5038

tui-hdpe-zin-1

tui-hdpe-zin-1

Liên hệ: 0272 377 5038

hnts-hat-nhua-tai-sinh-lldpe-sua

hnts-hat-nhua-tai-sinh-lldpe-sua

Liên hệ: 0272 377 5038

hnts- hat-nhua-tai-sinh-mix-color

hnts- hat-nhua-tai-sinh-mix-color

Liên hệ: 0272 377 5038

Màng PE Trắng

Màng PE Trắng

Liên hệ: 0272 377 5038

Thổi cuộn HD màu

Thổi cuộn HD màu

Liên hệ: 0272 377 5038